ΛΙΜΝΗ Ν. ΠΛΑΣΤΗΡΑ (ΛΙΜΝΗ ΤΑΥΡΩΠΟΥ)

Η λίμνη Ν. Πλαστήρα (ή Ταυρωπού ή Μέγδοβα) είναι μια τεχνητή λίμνη (φραγμαλίμνη) η οποία δημιουργήθηκε από τα νερά του ποταμού Μέγδοβα ή Ταυρωπού (παραπόταμος του Αχελώου) τα οποία, μετά την κατασκευή του φράγματος, κατέκλυσαν το παλαιό οροπέδιο της Νεβρόπολης. Η κατασκευή του φράγματος ολοκληρώθηκε το 1959. Η λεκάνη απορροής της λίμνης και η γύρω περιοχή στην οποία αυτή βρίσκεται, χαρακτηρίζεται από την κυριαρχία ορεινών όγκων, των Αγράφων, που είναι τμήμα της Πίνδου και, συγκεκριμένα, η αρχή της νότιας Πίνδου.  Η οικολογική αξία της ευρύτερης περιοχής έγκειται στο έντονο ανάγλυφο, το οποίο δημιουργεί τη μέγιστη δυνατή «ποικιλία τοπίου» και η οποία με τη σειρά της συντηρεί τη μέγιστη ποικιλία μικροοικοσυστημάτων (οικοτόπων).

Η λίμνη Πλαστήρα, αν και τεχνητή, έχει “ενταχθεί” αισθητικά και λειτουργικά στο φυσικό περιβάλλον της περιοχής, προσθέτοντας – με την παρουσία του υγρού στοιχείου - περισσότερη ποικιλία στα οικοσυστήματα της περιοχής. όπως προαναφέρθηκε, από την άποψη της προέλευσης είναι φραγμαλίμνη ενώ από την άποψη της μορφολογίας κατατάσσεται στις λίμνες δενδροειδούς μορφής. Το μέγιστο βάθος της είναι περίπου 50 μέτρα, το μέγιστο πλάτος περίπου 4 χιλιόμετρα, το μέγιστο μήκος της περίπου 14 χιλιόμετρα και η χωρητικότητα ανέρχεται στα 400 εκατομμύρια κυβικά μέτρα. Το υψόμετρο της επιφάνειας της λίμνης βρίσκεται λίγο κάτω από τα 800 μέτρα. Πρόκειται για μια από τις πιο ορεινές λίμνες για τα ελληνικά δεδομένα.

Σήμερα η λίμνη Πλαστήρα αποτελεί πηγή ζωής για ολόκληρη την Καρδίτσα και όχι μόνο. Από τη λίμνη υδρεύεται η πόλη της Καρδίτσας και δεκάδες κοινότητες, ενώ το καλοκαίρι τα νερά της φθάνουν μέχρι τα χωράφια της Λάρισας. Ως προς την παραγωγή ενέργειας περιορίσθηκε κάπως η σημασία της, ενώ μία άλλη διάσταση άρχισε να αναδεικνύεται από τα μέσα της δεκαετίας του ’80, αυτή του τουρισμού. Η λίμνη αποτελεί την αιχμή του δόρατος της τουριστικής ανάπτυξης για το νομό Καρδίτσας, αφού δέχεται περισσότερους από 120.000 επισκέπτες ετησίως.

Με το πέρασμα των χρόνων η λίμνη ανέπτυξε το δικό της οικοσύστημα. Στα νερά της σήμερα διαβιούν αρκετά είδη ψαριών. Εκτός αυτών που προυπήρχαν στο Μέγδοβα, απέκτησε και νέα όταν τα τελευταία χρόνια εμπλουτίσθηκε με γόνο νέων ειδών. Τα συνηθέστερα είδη ψαριών που υπάρχουν σήμερα, είναι: «λαυράκι» (Barbus albanicus), γριβάδι (Cyprinus carpio), πεταλούδα (Carassius auratus gibelio), κορέγονος (Coregonus lavaretus), ασπρόψαρο (Leuciscus cephalus), γλήνι (Tinca tinca) ενώ στα κύρια υδάτινα ρεύματα της λεκάνης απορροής της διαβιεί η άγρια πέστροφα (Salmo trutta).

Από τα σημαντικότερα περιβαλλοντικά προβλήματα που αντιμετωπίζει η λίμνη είναι η σημαντική ετήσια αυξομείωση της στάθμης της, ανάλογα με τις απαιτήσεις του νερού για αρδευτικές και υδρευτικές ανάγκες του θεσσαλικού κάμπου. Έτσι, το χειμώνα τα νερά συχνά φθάνουν μέχρι το ανώτατο όριο (στάθμη υπερχείλισης), ενώ τα καλοκαίρια και ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες υποχωρούν σημαντικά. αυτό έχει ως επίπτωση την αδυναμία του συστήματος να αναπτύξει παρόχθια βλάστηση (κατά μήκος της ακτογραμμής), και να υποβαθμιζεται εποχικά η αισθητική του τοπίου. Μια σειρά από άλλα περιβαλλοντικά ζητήματα όπως π.χ. η διαχείριση των απορριμμάτων που καταλήγουν στη λίμνη, μέσω της λεκάνης απορροής της, ήδη αντιμετωπίζονται σε επίπεδο διαδημοτικής συνεργασίας.

Εξαιτίας του φυσικού κάλλους της λίμνης και της ευρύτερης περιοχής, αλλά και λόγω της υψηλής βιοποικιλότητάς της, η περιοχή προτάθηκε για ένταξη στο Δίκτυο προστατευόμενων περιοχών «Natura 2000».

Η λίμνη Ν. Πλαστήρα βρίσκεται στο νομό Καρδίτσας, 25 χιλιόμετρα από την πόλη της Καρδίτσας.

Η περιοχή της λίμνης Ν. Πλαστήρα πριν γίνει το φράγμα και σχηματιστεί η λίμνη, ήταν το ξακουστό οροπέδιο της Νεβρόπολης, που πήρε το όνομά του από τα άφθονα ελάφια που ζούσαν στα πυκνά δάση της. Σήμερα, στο τοπίο κυριαρχεί το υγρό στοιχείο της λίμνης αλλά και τα πλούσια δασικά οικοσυστήματα των βουνών που την περιβάλλουν, των Αγράφων.

Η περιοχή της Νεβρόπολης, οι πλαγιές των Αγράφων και οι παρόχθιες περιοχές του Ταυρωπού, του Αγραφιώτη και του Αχελώου ήταν ο χώρος όπου τα πανάρχαια χρόνια κατοικούσαν οι Δόλοπες, αρχαίος πολεμικός και σκληροτράχηλος λαός.